Signovačky motorické

Signovačky motorické SEMET

Motorické signovačky z naší produkce jsou vybaveny kvalitními elektromotory značky SIEMENS a šnekovou převodovkou české výroby, osazenou přímo na spodní hřídeli a připevněnou k litinové konstrukci stroje. Kromě dvourychlostní varianty stroje XBC 56/300 2R, který je vybaven přepínačem rychlostí, jsou všechny signovačky osazeny frekvenčním měničem, který umožňuje plynulou regulaci otáček pomocí potenciometru na ovládacím panelu (u strojů s automatickým výrobním systémem se globální rychlost otáček stroje nastavuje v záložce nastavení).

Pracovní režimy signovaček

Všechny motorické signovačky jsou vybaveny dvoupedálovým nožním spínačem pro volbu směru otáčení, takže není nutné směr přepínat ručně.

Klasická motorová signovačka (XBC 56/300 a XBC 100/400) má přepínač režimu práce, který obsluze umožňuje si vybrat ze dvou základních režimů práce:

  • Přerušovaný chod - Sešlápnutím a držením jednoho z pedálů (na základě požadovaného směru otáčení) dojde k roztočení hřídelí, uvolněním pedálu se otáčky stroje zastaví.

  • Nepřetržitý chod - Sešlápnutím jednoho z pedálů (na základě požadovaného směru otáčení) dojde k roztočení hřídelí, pro jejich zaslavení slouží červené tlačítko STOP na ovládacím panelu stroje.

Poloautomatická signovačka

Signovačky s pneumatickým (XBC 56/300 PN a XBC 100/400 P) a elektromechanickým (XBC 100/400 M) přítlakem jsou přizpůsobeny výrobě větších sérií a umožňují práci v poloautomatickém režimu, kde si obsluha může pomocí potenciometru připojeného na časové relé nastavit dobu setrvání horní hřídele v dolní pozici. V tomto režimu výroba funguje tak, že sešlápnutím jednoho z pedálů se spustí otáčky stroje, současně je aktivován mechanizmus přítlaku a horní hřídel sjede do spodní polohy. Po uplynutí přednastaveného času se horní hřídel vrátí do horní pozice a stroj zastaví.

CNC signovačka s automatickým výrobním systémem

Signovačky vybavené počítačovým řídicím systémem (XBC 63/250 a XBC 100/400 ME) jsou určeny pro výrobu velkých sérií s důrazem na rychlost, přesnost a  opakovatelnost výroby. Na těchto strojích je možné pro každý druh výrobku vytvářet, ukládat a editovat výrobní program, ve kterém je uložena sekvence jednotlivých operací, které má stroj vykonat. Kromě toho lze tyto stroje samozřejmě po výběru ručního režimu ovládání používat i jako standardní signovačky.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby